next level monitor

online ambities meten

Next Level Monitor is dé online survey tool voor scholen. Zo kunnen onderwijsinstellingen met behulp van het team van directeuren en leerkrachten analyseren welke ambities er zijn, zodat op een aantal thema’s verbeterd en vernieuwd kan worden. De focus van de vier thema’s ligt op: ‘Curriculum 21e eeuw’, ‘Gepersonaliseerd leren’, ‘Duurzame school’ en ‘Samen goed onderwijs’.

werkwijze

ontwikkelen op uw school

De analyse van Next Level Monitor is gebaseerd op een online onderzoek van ca. 60 vragen. Het beantwoorden van de vragen in het onderzoek vraagt minder dan 30 minuten per deelnemer. Next Level Innovations analyseert de gegevens en stelt op basis hiervan een rapport samen: de Next Level analyse. In dit rapport wordt o.a. de huidige situatie beschreven. In het verbeterpotentieel wordt de ambitie van het team geanalyseerd en wordt de veranderkracht van het team bepaald. Door dit rapport krijgen directie en team een helder en concreet beeld welke onderdelen op school te ontwikkelen. Het rapport kan worden ingezet voor:

 • Schooljaarplannen
 • Innovatieplannen
 • Veranderplannen en trajecten
 • Beleidsplannen op cluster of onderwijsinstelling niveau
Unieke voordelen Monitor

De unieke voordelen van Next Level Monitor

 • Verander thema’s worden inzichtelijk gemaakt
 • Zeer praktisch toepasbaar door de duidelijke analyse
 • Biedt duidelijkheid omtrent de huidige en gewenste situatie
 • Inzicht in aspecten die aandacht behoeven om succes te behalen
 • Het gezamenlijke team geeft input waardoor een gemeenschappelijk beeld ontstaat
 • Het team wordt vanaf het begin betrokken in het proces: draagkracht vanaf het begin!
 • Beperkte tijdinvestering voor het team
 • Beperkte financiële investering
 • Biedt een concrete bijdrage voor de schooljaarplannen en beleidsplannen van de organisatie
 • Zeer korte doorlooptijd: na een intake is de analyse binnen 3 weken beschikbaar!
Ervaringen Next Level Monitor

ervaringen

Next Level Monitor wordt succesvol ingezet in het Next Level School programma, zoals dat in Friesland draait. Ook wordt de survey getest in Midden-Nederland. De reacties van leerkrachten, directeuren en beleidsmedewerkers zijn eensluidend:
Next Level Monitor biedt duidelijkheid en houvast!

“Next Level is de motor en driver voor innovatie op onze scholen.” – Een schooldirecteur
“De participatie in de ontwikkeling van de ‘Next Level School’ op medewerker-, directie- en bestuursniveau biedt kansen om het onderwijs binnen de scholen te blijven vernieuwen en optimaliseren.” – De inspectie

“Ik wil je bedanken voor de wijze waarop jij jouw team en de kinderen de ruimte geeft om mee te denken en zich te ontwikkelen. Je hebt van de medewerkers op jouw school een ‘Next Level team’ gemaakt. Dat mag je koesteren.” – Een bestuurder
monitor-vergrootglas

Profiteer nu!

Tijdelijk introductie aanbod

Je kunt al starten met het Next Level programma door het invullen van de Next Level Monitor.
Vraag vandaag nog naar ons speciale introductie aanbod.